Công cụ ký phát hành hóa đơn

BkavCA Signer Plugin (BSP)
Công cụ ký điện tử cài đặt trên máy tính


Để ký phát hành hóa đơn điện tử Bkav cần tải về và cài đặt phần mềm BSP trên máy tính 
Liên hệ đăng ký:
Nguyễn Văn Quyết
086.808.5858 (Zalo) - 097.794.8998 (Zalo)
hddtbkav@gmail.com
Share: