Hướng dẫn phát hành hóa đơn theo TT78 - NĐ123

Bước 1: Cập nhật thông tin công ty

Cắm chữ ký số vào máy tính, truy cập vào tài khoản ehoadon (van.ehoadon.vn) vào mục Tài khoản - Thông tin tài khoản - Thêm mới - Chọn chứng thư số - Ghi lại, để khai báo chữ ký số (nếu chữ ký số đã được khai báo rồi thì bỏ qua bước này)


Tiếp tục vào mục Chỉnh sửa để cập nhật thông tin công ty. (Lưu ý: Nhập đúng địa chỉ email để thuế gửi kết quả phát hành). Xong bấm lưu lại để kết thúc quá trình cập nhật thông tinBước 2: Tạo mẫu hóa đơn

Nếu bạn muốn mẫu hóa đơn theo TT78 giống mẫu cũ đang dùng thì có thể dùng chức năng copy mẫu như dưới. Bấm vào nút copy ở cột chức năng

Hoặc tạo mẫu mới thì làm như sau.
Vào mục Thông báo phát hành - Mẫu và Quyết định

Bấm thêm mới để mở giao diện tạo mẫu (Chọn loại hóa đơn cần tạo - Thường là Hóa đơn giá trị gia tăng)

Chọn Theo Nghị định 123 và Thông tư 78

Chọn loại hóa đơn có mã hoặc không mã (Đa phần là loại có mã của cơ quan thuế)

Chọn ký hiệu nếu không sẽ để mặc định YY (chỉ thay đổi dc 2 ký hiệu cuối cùng)

Chọn Hóa đơn áp dụng thuế suất tổng - Hóa đơn áp dụng chiết khấu tổng - Mẫu hóa đơn - Mẫu viết tắt thông tin  - Logo (các nội dung này sau có thể thay đổi lại mà ko cần thông báo cho thuế, nếu có logo bkav sẽ hỗ trợ cập nhật sau khi phát hành) Chọn xong bấm Ghi lại

Sau khi ghi lại, sẽ xuất hiện bản thể hiện của mẫu hóa đơn, xem xong tắt bỏ giao diện xem hóa đơn mẫu.

Nếu các thông tin trên mẫu cần chỉnh sửa thì bấm nút sửa mẫu (20)

Nếu các thông tin đã Ok thì bấm nút duyệt mẫu (21)

Bước 3: Thông báo phát hành

Cuối cùng là bước nộp phát hành lên thuế. Vào mục thông báo phát hành - Thêm mới

Chọn Đăng ký sử dụng (NĐ123 - TT78) - Đăng ký mới - Chọn tiếp loại Có mã của CQT - Chọn đúng tỉnh thành phố - rồi bấm Thêm các loại hóa đơn sử dụng (25)

Thông tin sẽ tự thể hiện theo mẫu đã tạo trước đó. Bấm ghi lại 

Sau khi ghi lại tiếp tục bấm nút duyệt thông báo phát hành (27)Cột trạng thái sẽ thể hiện là CTD (chờ thuế duyêt)
Sau 1-2 ngày khi thuế duyệt sẽ có email thông báo của thuế và cột trạng thái chuyển thành TĐD (thuế đã duyệt)


Bước 4: Hủy dải số cũ trong tài khoản ehoadon

Sau khi thuế duyệt phát hành theo TT78 làm tiếp 2 bước sau.
- Hủy dải số cũ trong tài khoản ehoadon
- Hủy hóa đơn còn lại trong thông báo phát hành cũ (bằng cách tạo tờ khai TB03/AC trong HTKK rồi nộp lên trang: thuedientu.gdt.gov.vn)
 (Lưu ý: Sau khi chuyển đổi thì bắt buộc xuất hóa đơn theo mẫu có mã của thuế vừa tạo)

Hóa đơn đã mua của Bkav mà chưa dùng hết sẽ được cấp bù sử dụng theo mẫu mới.

Hướng dẫn hủy dải số cũ trong tài khoản van.ehoadon.vn
(Bạn cần ký các hóa đơn chờ ký theo quy định cũ rồi mới hủy dải số)

Vào mục thông báo phát hành, bấm biểu tượng xem dải số.

Xuất hiện cửa số xem thông báo phát hành, bấm biểu tượng (30) và hủy dải số (31)

Nhập lý do hủy: Chuyển sang TT78, rồi ghi lại

Dải số đã hủy sẽ chuyển sang màu đỏ

Bước cuối cùng là các bạn tạo tờ khai TB03/AC và BC26 gửi lên thuế điện tử 


Tham khảo bảng giá hóa đơn điện tử Bkav tại đây

Nguyễn Văn Quyết
086.808.5858 / 097.794.8998 / hddtbkav@gmail.com / (Call/sms/zalo/email/chat)
Share: