Thêm dải số hóa đơn vào tài khoản

Sau khi dải số hóa đơn được cơ quan Thuế duyệt, bạn cần thêm dải số mới vào tài khoản Bkav-eHoadon 
Bước 1: Truy cập vào tài khoản Bkav-eHoadon đã được bàn giao trước đó qua email
https://van.ehoadon.vn/
User: 
Pass:
Bước 2: Vào mục Thông báo phát hành ---Thêm mới


Bước 3: Khai báo Ngày phát hành  --  Tỉnh/Thành phố  --  Dấu phân cách sử dụng  --  Tạo dải số mớiBước 4: Cập nhật mẫu hóa đơn  -- Ký hiệu  -- Số lượng -- Ngày bắt đầu sử dụng -- Ghi lạiBước 5: Kiểm tra lại thông tin cho khớp với thông báo phát hành được cơ quan Thuế duyệt -- Đồng ý


Bước 6: Duyệt thông báo phát hànhNhư vậy bạn đã thêm mới dải số hóa đơn thành công và đã có thể sử dụng được hóa đơn điện tử.
Xem hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu tại đây 

Nguyễn Văn Quyết
086.808.5858 - 097.794.8998
hddtbkav@gmail.com