Nộp thông báo phát hành

Bước 1: Cắm USB chữ ký số và máy tính
Bước 2: Đăng nhập vào trang thuế điện tử

Bước 3: Tại Tab khai thuế (1) -  Nộp tờ khai XML (2)  -  Chọn tệp tờ khai (3)

Bước 4: Chọn tờ khai thông báo phát hành hóa đơn (4) bấm Open (5) và ký điện tử (6)


Nhập mã pin Chữ ký số (7) bấm Chấp nhận (8) Thông báo ký tệp thành công bấm OK (9)
Tiếp tục bấm Nộp tờ khai (10) để hoàn thành việc nộp tờ khai phát hành hóa đơn.

Bước 5: Sau khi nộp tờ khai, vào chức năng Tra cứu để tìm tờ khai vừa nộp

Vào Tab Tra cứu (11) chọn tra cứu Tờ khai (12) chọn điều kiện tra cứu (13) bấm Tra cứu (14)Bước 6: Tiến hành gửi phụ lục
Lưu ý: Tạo 1 file phụ lục để định dạng Word, trong file bao gồm: Mẫu hóa đơn + Quyết định

Vào chức năng gửi Phụ lục (15)


Chọn tệp phụ lục (16) và ký điện tử (17)


Nhập mã pin chữ ký số (18) và bấm Chấp nhận (19)


Chọn nộp tờ khai (20)

Như vậy là bạn đã tiến hành xong việc nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu lên cơ quan Thuế. Sau 2-3 ngày cơ quan thuế sẽ có kết quả xét duyệt hồ sơ.
Để tra cứu kết quả xét duyệt hồ sơ thông báo phát hành, xem tại đây

Liên hệ hỗ trợ
Nguyễn Văn Quyết
086.808.5858 / 097.794.8998 / hddtbkav@gmail.com