Tra cứu kết quả Thông báo phát hành

Bước 1: Truy cập vào website http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html
Bước 2: Nhập thông tin và tiến hành tra cứu
Nếu thông báo phát hành xuất hiện trong danh sách thông báo phát hành có nghĩa là hồ sơ của bạn đã được duyệt. Bạn tiến hành thêm thông báo phát hành đã duyệt trong tài khoản quản trị Bkav-eHoadon (xem hướng dẫn tại đây)
Trong trường hợp sau 2 - 3 ngày mà hồ sơ chưa được duyệt, các bạn liên hệ chi cục thuế hỏi lý do chưa duyệt và bổ sung thông tin nếu cơ quan thuế yêu cầu.

Nguyễn Văn Quyết
086.808.5858 - 097.794.8998
hddtbkav@gmail.com